Thứ Bảy, ngày 24/08/2019 Chào mừng bạn đến với website www.khuyenconghaiphong.com.vn
Loading
Liên kết website
Video Clip
Hoạt động nổi bật
:: Triển lãm SP CNNTTB tại Nghệ An
:: Hỗ trợ ứng dụng máy may lập trình cho HKD Nguyễn Xuân Trường
:: Tập huấn KSDN cho đoàn viên huyện An Lão
:: Bộ Công Thương tặng bằng khen
:: Gian hàng cơ sở CNNT tại HCTL Công thương vùng ĐBSH Hải Phòng 2017
:: Khai mạc HCTL Công Thương vùng ĐBSH Hải Phòng 2017
:: Hỗ trợ cơ sở CNNT tham gia HCTL
:: Khai mạc HCTL CN-TTCN và Làng nghề Hải Phòng 2017
:: Lãnh đạo UBND thành phố trao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho cơ sở CNNT
:: Nghiệm thu ứng dụng MMTB tiên tiến vào SX điêu khắc đá
:: Khai giảng đào tạo nghề may tại CT Phúc Linh
:: Ứng dụng thiết bị tiên tiến trong sản xuất đúc
:: Đào tạo nghề tại CT TNHH Quý Phương
:: Hỗ trợ cơ sở CNNT tham gia HCTL
:: Ứng dụng máy may vi tính
:: Trao giấy chứng nhận SPCNNTTB khu vực phía Bắc 2016
:: Triển lãm sản phẩm CNNTTB thành phố Hải Phòng
:: Triển lãm hoạt động Khuyến công giai đoạn 2006-2016
:: SX nước mắm truyền thống Cát Hải
:: Ứng dụng máy đóng gói khăn giấy tự động- Cty Giấy Việt Úc
:: Sản xuất tại Công ty May Thái Anh
:: Trao giấy chứng nhận SPCNNTTB TP Hải Phòng 2015
:: Bình chọn SPCNNT tiêu biểu 2015
:: Sản phẩm TCMN tham gia HCTL
:: Triển lãm 10 năm hoạt động khuyến công
:: HCTL Công nghiệp- Tiểu thủ CN Hải Phòng 2015
:: Gian hàng CT CP Thương mại thực phẩm Trường Xanh
:: Ứng dụng máy chiết rót, đóng chai trong SX nước mắm
:: Tập huấn chính sách, nghiệp vụ khuyến công
:: SX tại CT TNHH Thiên Long Thuần Yến
:: Hỗ trợ ứng dụng máy dệt chiếu tự động tại huyện Tiên Lãng
:: Chuyên gia Nhật Bản tư vấn thực hiện 5S cho cơ sở CNNT
:: Khai giảng khóa đào tạo nghề may công nghiệp
Giới thiệu chung

1. Chức năng: Khuyến khích, hướng dẫn và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn; cung cấp các dịch vụ công phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Công thương trong hoạt động khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn.

2.1. Nhiệm vụ sự nghiệp dịch vụ công:

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch khuyến công hàng năm và dài hạn, đề án khuyến công trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Tham mưu giúp Sở Công thương hướng dẫn nghiệp vụ khuyến công đối với hoạt động khuyến công cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn đối với các đơn vị tham gia hoạt động khuyến công để nâng cao hiệu quả của công tác khuyến công;

c) Tổ chức các khoá đào tạo nghề, truyền nghề gắn với cơ sở công nghiệp nông thôn để tạo việc làm và nâng cao tay nghề cho lao động nông thôn; đào tạo thợ giỏi, nghệ nhân tiểu thủ công nghiệp để hình thành đội ngũ giảng viên phục vụ chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề ở nông thôn;

d) Tổ chức các khoá đào tạo, tập huấn về khởi sự, quản trị doanh nghiệp công nghiệp nông thôn; hội thảo, giới thiệu các kinh nghiệm quản lý, sản xuất kinh doanh, khoa học công nghệ mới và chủ đề khác liên quan đến sản xuất công nghiệp cho cơ sở công nghiệp nông thôn;

e) Điều tra, khảo sát, xây dựng danh mục mô hình trình diễn kỹ thuật công nghệ mới, sản phẩm mới cần phổ biến nhân rộng; danh mục công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật cần hỗ trợ chuyển giao. Xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp để khuyến khích hiện đại hoá công nghệ truyền thống; sửa chữa, sản xuất máy cơ khí, nông cụ phục vụ nông- lâm- ngư nghiệp, cơ khí tiêu dùng; chế biến nông- lâm- thuỷ sản; chế biến nghiên liệu để dung cấp cho các cơ sở công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp. Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến vào các khâu sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp;

f) Tổ chức hội chợ triển lãm, triển lãm hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ và hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu, bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện và thành phố; hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm tiêu biểu mở rộng sản xuất, thị trường, cải tiến công nghệ, mẫu mã, bao bì đóng gói để tạo ra những sản phẩm đạt được cấp cao hơn;

g) Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và hoạt động khuyến công. Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh; ấn phẩm; trang Web và các hình thức thông tin đại chúng khác để phổ biến kiến thức, mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu, thiết bị, công nghệ tiên tiến và các thông tin liên quan khác cho cơ sở sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại của thành phố.

h) Thu thập, xây dựng, lưu trữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn như: quy hoạch phát triển các ngành nghề, sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề; cơ sở công nghiệp nông thôn và nhu cầu cần hỗ trợ; danh mục các dự án cần kêu gọi đầu tư; các dự án có hiệu quả cao cần phổ biến nhân rộng; nguồn nguyên liệu, thị trường, cơ hội liên doanh liên kết, hợp tác.

i) Hỗ trợ các cơ sởcông nghiệp nông thôn thành lập Hiệp hội, Hội ngành nghề; liên kết vệ tinh sản xuất các mặt hàng phụ trợ; mô hình liên kết cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ truyền thống với các doanh nghiệp du lịch; hình thành cụm liên kết doanh nghiệp công nghiệp trong các ngành dệt may, da giầy, cơ khí, tiểu thủ công nghiệp. Hỗ trợ lập quy hoạch và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm, điểm công nghiệp theo quy hoạch phát triển công nghiệp của địa phương tại những địa bàn khó khăn, công nghiệp chậm phát triển;

k) Biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo tập huấn khởi sự, quản trị doanh nghiệp công nghiệp nông thôn; giáo trình, tài liệu đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề phù hợp với nhu cầu thực tế và đối tượng đào tạo. Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công, cán bộ của các tổ chức dịch vụ khuyến công để có đủ năng lực tham gia hoạt động khuyến công, chương trình, tài liệu hội thảo chuyên đề gắn với phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn;

l) Thực hiện các hoạt động tư vấn khuyến công, bao gồm:

- Lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở công nghiệp nông thôn (bao gồm đầu tư mới và đầu tư mở rộng);

- Tư vấn về các lĩnh vực: marketing, quản lý tài chính- kế toán- sản xuất - nhân lực, thiết kế mẫu mã và chất lượng sản phẩm, bào bì đóng gói, tim kiếm mặt bằng sản xuất, tuyển dụng và đào tạo lao động, huy động vốn, xin ưu đãi đầu tư, áp dụng phương pháp quản lý chất lượng, sản xuất và kinh doanh như ISO, GMF, HACCP và các thủ tục hành chính khác theo quy định của pháp luật, phù hợp quy hoạch phát triển công nghiệp của thành phố;

- Tổ chức các hoạt động tư vấn khuyến công tại Trung tâm và tại các quận, huyện của thành phố HảiPhòng hoặc các Hội chợ triển lãm; tư vấn trực tiếp tại cơ sở; tư vấn qua mạng internet, điện thoại, các phương tiện thông tin đại chúng khác;

- Tổ chức các đoàn nghiên cứu, khảo sát, học tập ở trong nước và ngoài nước về hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn; phát triển ngành nghề công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp nông thôn;

m) Ký kết, thực hiện các hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật với các tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên, trước pháp luật về các hợp động do Trung tâm ký kết, thực hiện;

n) Quan hệ, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các cơ quan thuộc Chính phủ tham gia hoạt động khuyến công, để thu hút các nguồn kinh phí thực hiện chương trình, kế hoạch khuyến công của thành phố;

o) Thực hiện các hoạt động, chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp, xúc tiến đầu tư công nghiệp, xây dựng và quảng bá thướng hiệu sản phẩm;

p) Thực hiện chế độ cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện hoạt động khuyến công thành phố và nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công thương, Cục Công nghiệp địa phương và cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

q) Phối hợp với các cơ quan, đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động hỗ trợ và khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn (bao gồm cả việc công nhận làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghệ nhân, thợ giỏi,người có công đưa nghề về địa phương);

r) Quản lý kinh phí khuyến công, các nguồn kinh phí, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng, tài chính và tài sản được theo quy định của pháp luật;

s) Tham gia nghiên cứu, xây dựng, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan nhằm hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế, chính sách về hoạt động khuyến công theo yêu cầu của Giám đốc Sở Công thương, trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành.

t) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công thương giao.

2.2. Các nhiệm vụ sự nghiệp có thu: Thực hiện các hoạt động phát triển công nghiệp, bao gồm:

a) Tư vấn về vệ sinh công nghiệp và an toàn thực phẩm;

   b) Tư vấn lập dự án: quy hoạch phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, cụm- điểm công nghiệp, ngành nghề và làng nghề nông thôn trong lĩnh vực công nghiệp- tiều thủ công nghiệp;

  c) Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp (bao gồm cả cụm- điểm công nghiệp), thương mại và dân dụng như: lập dự án, báo cáo kinh tế- kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công- tổng dự toán; tổ chức đấu thầu; quản lý dự án, giám sát thi công;

  d) Tư vấn về kiểm tra thiết bị đo đếm điện, kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (trừ hoạt động khoáng sản).

Tin tức nổi bật
Tư vấn công nghiệp
Giới thiệu Doanh nghiệp
THÔNG TIN TRUY CẬP
Hiện tại : 57 lượt
Tổng số : 45405 lượt
 
Trang thông tin điện tử tổng hợp khuyến công Hải Phòng
Bản quyền thuộc về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công Thương Hải Phòng
Địa chỉ : Số 9, Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Email : khuyenconghaiphong@vnn.vn - Điện thoại: 0225.3739.472 - Fax: 0225.3630.639.
Chịu trách nhiệm nội dung : Ông Nguyễn Minh Châu - Giám đốc Trung tâm
Giấy phép số 02/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cấp ngày 26/11/2014
Thiết kế và phát triển bởi Huu Phong Software Solution